Radon

Allmänt om Radon

Radonet i våra bostäder kommer från radium-226, ett radioaktivt grundämne som finns allmänt i naturen. Dess atomkärnor sönderfaller utan yttre påverkan och ädelgasen radon bildas. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar, som består av radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallen utsänds joniserande strålning (alfa-, beta-, respektive gammastrålning).

Hälsorisker
Radondöttrar fastnar till en del i luftvägarna, där de sönderfaller och sänder ut bl.a. alfastrålning. Denna kan skada cellerna i luftrör och lungor. Bor man under lång tid i ett hus med höga radongashalter riskerar man att drabbas av lungcancer. Även låga halter kan med tiden leda till lungcancer, men då är risken betydligt mindre. Att bo i radonhus och dessutom vara rökare anses särskilt riskabelt, inte bara för rökaren själv utan även för familjemedlemmar. Även passiva rökare löper en förhöjd risk att drabbas av lungcancer från radon.

 

Mätmetoder

Mätningar av radonhalten är en förutsättning för att kunna göra effektiva åtgärder för att minska radonhalten. Innan mätning görs bör man kontrollera att husets ventilationssystem fungerar som det är avsett.
Radongashalten kan variera kraftigt såväl under dygnet som från dygn till dygn. Därför bör mätningar ske med någon av Strålskyddsinstitutets mätmetoder. Kontroll av ventilationssystemet kan utföras av en certifierad funktionskontrollant.

_________________________________________________________________________

 

För mer information besök följande instanser genom att klicka på respektive logotype

site-logo     ssm_259px     boverket_logo copy