Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningens delmoment

En överlåtelsebesiktning utförs i samband med köp och försäljning av småhusfastighet.

Besiktningen omfattar fyra delmoment:

  • granskning av tillhandahållna handlingar
  • okulär besiktning
  • riskanalys
  • behov av fortsatt teknisk utredning

När besiktningsförrättaren är klar med sin genomgång av fastigheten skriver besiktningsförättaren ett utlåtande.

Genomförande

Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk besiktning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Mark som inte har omedelbart förhållande till byggnaden faller utanför överlåtelsebesiktningen. Om inte annat uttryckligen avtalats omfattar inte heller överlåtelsebesiktningen installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation samt rökgångar och eldstäder. I överlåtelsebesiktningen ingår inte miljöinventering och inte heller undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provutryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning,. Särskilt skriftligt avtal om besiktning även av undantagen del kan dock träffas. Sådan besiktning utförs då i form av fortsatt teknisk utredning.

Fortsatt teknisk utredning

Fortsatt teknisk utredning, förslag till avhjälpande av brister, kostnadsberäkningar och värderingar i övrigt ingår inte inom ramen för en överlåtelsebesiktning. För överlåtelsebesiktningen gäller de villkor som återfinns i uppdragsbekräftelsen.

_________________________________________________________________________

För mer information besök följande instanser genom att klicka på respektive logotype

boverket_logo copy     logga_big

logo bkr     SITAC-logo-09