Entreprenadbesiktning

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka hur entreprenaden uppfyller kontraktet mellan parterna. Detta kräver såväl tekniska kunskaper som juridiska kunskaper. Besiktning sker ofta produktionsanpassad i form av förbesiktning / efterbesiktning / slutbesiktning. Varje besiktning skall anpassas till aktuellt objekt. Ett annat vanligt förfarande är en slutbesiktning i anslutning till objektets färdigställande. Oftast sker också en garantibesiktning i anslutning till garantitidens utgång.

 

Besiktningsmannen skall:

  • ha godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning
  • ha minst 5 års utövande av självständig väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet. Dessutom ha omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman.
  • ha god kunskap om lagstiftning och bestämmelser inom sitt arbetsområde. Han skall avlägga skriftligt och muntligt prov med godkänt resultat
  • inneha godkänd konsultansvarsförsäkring för entreprenadbesiktning
  • delta minst en gång vartannat år i ett symposium om två dagar, vilket avslutas med prov
  • förbinda sig att följa de anvisningar och mallar för entreprenadbesiktning som SITAC / SBR har fastställt

________________________________________________________________________

 

För mer information besök följande instanser genom att klicka på respektive logotype

boverket_logo copy     logga_big

logo bkr     SITAC-logo-09